Výroba biomasy a obchod s dřevním odpadem

Obchodujeme a zpracováváme biomasu z lesního odpadu na dřevní štěpku. Štěpka je rozsekaná dřevní hmota na malé kousky, která se následně využívá pro výrobu elektrické energie a tepla.

Vykupujeme veškerý dřevní odpad k následnému zpracování:

  • pilařský odpad (piliny, hobliny, kůra, krajiny)
  • komunální dřevní odpad (větve ze sběrných dvorů a zahrad)
  • lesní odpad (těžební zbytky, klest)
  • čištění lesů po kalamitách
  • vyřezávání náletových dřevin okolo silnic, ve vodotečích, na hrázích a rybnících, pod elektorvody, aj. 
  • likvidace obecních bioskládek s následným zpracovním

Provádíme:

  • povýrobní terénní úpravy linek 
  • komplexní zpracování těžebních zbytků, klestu a dřevní hmoty včetně dopravy k finálnímu využití

 

Pro konkrétní návrh pracovního postupu a zpracování dřevní hmoty nás kontaktuje.

Naši partneři

 

autodoprava Radosta

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout